Školski kalendar

Važni datumi

1.1. Nova godina
6.1. Sveta tri kralja
14.2. Valentinovo
21.2. Međunarodni dan materinskog jezika
8.3. Međunarodni dan žena
19.3. Josipovo - Dan očeva
21.3. Prvi dan proljeća 21.3. Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije
21.3. Svjetski dan poezije
22.3. Svjetski dan voda
27.3. Svjetski dan kazališta
17.4. Uskrs
22.4. Dan planeta Zemlje
29.4. Svjetski dan plesa
Druga nedjelja u svibnju - Majčin dan
15.5. Međunarodni dan obitelji
21.5. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj
29.5. Svjetski dan sporta
30.5. Dan državnosti Republike Hrvatske
4.6. Međunarodni dan nevine djece
5.6. Svjetski dan okoliša
8.6. Svjetski dan oceana
12.6. Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada
21.6. Prvi dan ljeta
22.6. Dan antifašističke borbe
Prva subota u srpnju - Međunarodni dan suradnje
11.7. Svjetski dan stanovništva
12.8. Međunarodni dan mladeži
8.9. Međunarodni dan pismenosti
15.9. Međunarodni dan demokracije
21.9. Međunarodni dan mira
23.9. Prvi dan jeseni
26.9. Europski dan jezika
2.10. Međunarodni dan nenasilja
4.10. Svjetski dan zaštite životinja
5.10. Svjetski dan učitelja
8.10. Dan neovisnosti Republike Hrvatske
27.10. Svjetski dan audiovizualne baštine
28.10. Svjetski dan animiranog filma
1.11. Svi Sveti
10.11. Svjetski dan znanosti za mir i razvoj
20.11. Svjetski dan djece
6.12. Sveti Nikola
10.12. Dan ljudskih prava
11.12. Međunarodni dan planina
24.12. Badnjak
25.12. Božić
31.12. Silvestrovo
UPISNICA